Verzoek inzage (persoons)gegevens
Iedere betrokkene kan Vabi vragen om inzage van de eigen persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ons mag vragen of we persoonsgegevens van je hebben vastgelegd en zo ja, welke. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven voor een inzageverzoek (We mogen er wel naar vragen). Het recht op inzage betreft alleen inzage in je eigen gegevens. Je hebt dus geen recht op informatie over anderen. Wij zullen jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen uitvoeren.

Datum*
Aanhef*
*
*
*
*
*
Mijn bericht gaat over
Toelichting